Rapportere samfunnsansvar – hva betyr dette for oss ?

Workshop 3 timer – Rapportere samfunnsansvar

Nye regnskapsregler fra 2013 pålegger store norske virksomheter å rapportere sine aktiviteter på samfunnsansvar, enten i årsrapport eller tilsvarende offentlig tilgjengelig dokument.

– Hva betyr dette for din bedrift ?
– Hvordan komme i gang med arbeidet.
– 3 viktige prinsipper å bygge på

Vi gjennomfører en workshop på 3 timer i din virksomhet, for å starte arbeidet med rapportering på samfunnsansvar. Dette er ment som en introduksjon, og gir dere noe gode holdepunkter for å komme i gang med det interne arbeidet.