Lønnsomhet og rapportering

Når vi jobber med lønnsomhet og rapportering velger vi å fokusere på de standardene som kan berøre din virksomhet. Vi bygger derfor våre produkter og tjenester opp mot disse standardene. Dette er generelle standarder som er retningsgivende nasjonalt og internasjonalt. I tillegg finnes det en rekke spesifikke bransjestandarder og sertifiseringer.

Vi har oversikten – Les mer om de ulike standardene her

Start med en tre-timers workshop

Rapportere samfunnsansvar – hva betyr dette for oss?

Nye regnskapsregler fra 2013 pålegger store norske virksomheter å rapportere sine aktiviteter på samfunnsansvar, enten i årsrapport eller tilsvarende offentlig tilgjengelig dokument.

  • Hva betyr dette for din bedrift?
  • Hvordan komme i gang med arbeidet?
  • Tre viktige prinsipper å bygge på

For å starte arbeidet med rapportering på samfunnsansvar kan vi gjennomføre en workshop på 3 timer i din virksomhet. Dette er ment som en introduksjon, og gir dere noe gode holdepunkter for å komme i gang med det interne arbeidet.

Kontakt fagansvarlig Espen Heggedal for mer informasjon: Telefon 954 39 801