Espen Heggedal

Espen HeggedalEspen Heggedal er rådgiver og fagansvarlig for samfunnsansvar i Consci.

Telefon 954 39 801
Epost espen@consci.no

Espen er utdannet innen ledelse og strategi, og har vært daglig leder for miljøorganisasjonen Grønn Hverdag.

Samfunnsansvar

Har jobbet med ledelse og rådgivning for norske og internasjonale virksomheter i over 20 år. Jobber med samfunnsansvar knyttet til ISO 26000, Global Report Initiative, og nye norske regler for rapportering på samfunnsansvar.

Miljø

Miljøfyrtårnkonsulent- og sertifisør. Også hovedkontorkonsulent og hovedkontorsertifisør.
Har ledet et av de største miljøfyrtårnprosjektene i Norge, og har høy kompetanse på alle prosesser knyttet forberedelse, gjennomføring og oppfølging av Miljøfyrtårnsertifisering. Deltatt i revisjon av miljøfyrtårnkravene.

Han har bred kompetanse innenfor en rekke områder innen klima og miljø. Større saker kjent fra media som Espen har jobbet med er palmeoljekampanjen, kjemikalier i kosmetikk, Nei-takk unødig reklame, ForMat – spis opp maten din, Scampi – nei takk, mm.

Sitter i styret for GAP International – Gobal Action Plan
Sitter i Miljøklagenemda

Annen bakgrunn

Espen har erfaring som mellomleder og toppleder fra flere norske virksomheter.
Dagens Næringsliv, Aller-Gruppen, Norges Eksportråd er blant tidligere arbeidsgivere.
Han har etablert og drevet konsulentfirma innen lederutvikling, salgstrening, teamutvikling og rekruttering. Har tidligere jobbet med en rekke norske og internasjonale selskaper. Kundeliste gis på forespørsel.
Han er sertifisert på Teamkompasset og Myers-Briggs Type Indicators (MBTI).

Les mer på LinkedIn her….les mer