ISO 26 0000

NS-ISO 26000 er en internasjonal standard som gir deg veiledning innenfor området samfunnsansvar. Den tar opp temaer som blant annet prinsipper og praksis knyttet til samfunnsansvar, samt integrering og implementering av samfunnsansvarlig adferd i hele organisasjonen.

En standard er et forslag til en løsning som anerkjennes av et nasjonalt og eller internasjonalt organ. Ved å følge NS-ISO 26000 kan forskjellige virksomheter lettere forstå og kommunisere hva en selv og andre legger i det å være samfunnsansvarlig.

En organisasjons bidrag til samfunnet den virker i og dennes innvirkning på miljøet har blitt en viktig del av å måle ytelse og evne til å drive effektivt. Dette er delvis en refleksjon av den økende erkjennelse av behovet for å sikre sunne økosystemer, sosial likhet og god organisasjons-styring. I det lange løp avhenger alle organisasjoners virksomhet av helsen til verdens økosystemer.

Uavhengig av størrelse og lokalisering, gir NS-ISO 26000 veiledning til alle typer organisasjoner om følgende:

 • Konsepter, begreper og definisjoner knyttet til samfunnsansvar
 • Bakgrunn, trender og kjennetegn ved samfunnsansvar
 • Prinsipper og praksis knyttet til samfunnsansvar
 • Integrering, implementering og å fremme samfunnsansvarlig adferd i hele organisasjonen
 • Kommunikasjon av forpliktelser, resultater og annen informasjon relatert til samfunnsansvar

Hvilke fordeler kan du oppnå ved å implementere NS-ISO 26000? Virksomhetens fokus på samfunnsansvar kan blant annet påvirke:

 • Konkurransefortrinn
 • Omdømme
 • Evne til å tiltrekke seg og beholde arbeidstakere eller medlemmer, kunder, klienter eller brukere.
 • Vedlikehold av ansattes etikk, engasjement og produktivitet.
 • Den oppfatning investorer, eiere, givere, sponsorer og finansmarkedene har av din virksomhet.
 • Forholdet til bedrifter, myndigheter, media, leverandører, kolleger, kunder og det lokalsamfunnet virksomheten opererer i.

(Norsk Standard om ISO 26000 )

Les mer……