Global Impact

FNs Global Compact baserer seg på ti prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon – som alle ansvarlige bedrifter bør følge. Tilslutning til Global Compact betyr at man gjør sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd med de ti prinsippene.

Global Compact er i dag verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar med mer enn 8000 deltakere, inkludert mer enn 5300 bedrifter fra 130 land.

Global Compact har to hovedmålsettinger:

  • Gjøre de ti prinsippene til en del av forretningsvirksomheten i bedrifter over hele verden
  • Fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om en bærekraftig utvikling.

Global Compacts ti prinsipper

Menneskerettigheter
Prinsipp nr. 1 – Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
Prinsipp nr. 2 – påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene

Standarder for arbeidslivet
Prinsipp nr. 3 – bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,
Prinsipp nr. 4 – sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,
Prinsipp nr. 5 – sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og
Prinsipp nr. 6 – sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes

Miljø
Prinsipp nr. 7 – Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,
Prinsipp nr. 8 – ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og
Prinsipp nr. 9 – oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Bekjempelse av korrupsjon
Prinsipp nr. 10 – Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.