Involvering av medarbeidere

Hvordan få de ansatte engasjert og involvert i virksomhetens miljøsatsing?

Involvering av medarbeidereDette er det mange virksomheter som sliter med å finne ut av. Og det er kanskje ikke så rart? Temaer som miljø og samfunnsansvar kan oppleves kompliserte og uklare, og for enkelte vil dette være “på siden” av det virksomheten egentlig driver med.

Likevel er de fleste inneforstått med at en vellykket miljøsatsing krever at de ansatte er involvert i det som skjer på miljøsiden i virksomheten. Hvis virksomheten feiler i dette viktige arbeidet kan både investeringer og arbeid som legges ned i miljøsertifiseringer og oppfølging kaste mye mindre av seg enn det som er mulig.

Ikke gjør medarbeidere til “motarbeidere”

Vi vet av erfaring hvor viktig det er å forankre miljøprosjekter blant egne ansatte på en god måte. Da vil du møte stor entusiasme, og prosjektene vil gi en egenverdi både i økte trivsel blant medarbeidere, men også respekt og attraktiv profil i markedet.

Vi har erfaringen som trengs

Dersom dere allerede bruker Consci som miljøfyrtårnkonsulenter vil involvering av ansatte være en naturlig del av det vi kommer til å snakke med dere om.

For virksomheter som er miljøsertifisert fra før eller bruker en annen miljøfyrtårnkonsulent, tar vi gjerne en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bidra til å skape større engasjement og involvering rundt deres miljøsatsing.

Effekten av riktig involvering er økt jobbengasjement og større glede på arbeidsplassen.

Kontakt oss nå for en avtale om et uforpliktende møte