Hvilke standarder gjelder for rapportering av samfunnsansvar?

Det er flere generelle standarder som er retningsgivende for rapportering av samfunnsansvar, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg finnes det en rekke spesifikke bransjestandarder og sertifiseringer.

Her kan du lese mer om de mest brukte standardene.

Regnskapsloven

I 2013 kom det endringer i norske regnskapsregler som har stor betydning for mange større norske virksomheter.  I hovedsak handler dette om at større norske foretak nå skal rapportere på samfunnsansvar, enten i årsberetningen eller tilsvarende offentlig tilgjengelig dokument.
Les mer….

Global Report Initiative (GRI)

Global Report Initiative (GRI) har en ledende posisjon internasjonalt, og er retningsgivende for hvordan virksomheter skal rapportere på samfunnsansvar, bærekraft og miljø.

GRI lager internasjonale retningslinjer og standarder for hvordan virksomheter skal rapportere. Mange norske virksomheter møter krav om rapportering etter GRI-standarder når de driver internasjonal handel.

Global Report Initiative ble etablert i 1997 av flere store organisasjoner, og har gjennom årene utviklet både generelle og bransjestandarder. I 2013 ble deres G4 lansert med oppdaterte retningslinjer.

www.globalreporting.org

NS-ISO 26000

Dette er en internasjonal standard som gir deg veiledning innenfor området samfunnsansvar. Den tar opp temaer som blant annet prinsipper og praksis knyttet til samfunnsansvar, samt integrering og implementering av samfunnsansvarlig adferd i hele organisasjonen. Det er ikke en godkjennelse, men en veiledning.
Les mer….

FN’s Global Compact

Global Compact er i dag verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar med mer enn 8000 deltakere, inkludert mer enn 5300 bedrifter fra 130 land. Global Compact baserer seg på ti prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon – som alle ansvarlige bedrifter bør følge. Tilslutning til Global Compact betyr at man gjør sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd med de ti prinsippene.
Les mer….

Speak Your Mind

*