Hvilke miljøsertifiseringer brukes i Norge?

Norske miljøsertifiseringer

Det er hovedsakelig tre miljøsertifiseringer som brukes i Norge. Her finner du litt mer informasjon om de tre ordningene. Vi kommer gjerne med en anbefaling basert på hva du trenger.


MILJØFYRTÅRN – Når målet er å etablere bedriftens praktiske tiltak

Miljøfyrtårn logo2008Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomheten oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år må virksomheten gjennom en resertifisering.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Consci har erfarne miljøfyrtårnkonsulenter som hjelper virksomheter frem til en Miljøfyrtårnsertifisering. Noen av våre konsulenter er også utdannet sertifisører. Vi vet derfor hva som kreves for å bli sertifisert.

Les mer om hvordan dere blir Miljøfyrtårnsertifisert her


SVANEN – Når målet er å miljømerke et produkt eller en tjeneste

PrintMiljømerkede produkter og tjenester har gjennomgått en objektiv miljøvurdering. De to offisielle miljømerkene i Norge er Svanen og Blomsten. Begge forvaltes av Stiftelsen Miljømerking.

Når en produsent vil svanemerke produktet sitt, må det dokumenteres at produktet tilfredsstiller alle miljøkravene som stilles til den aktuelle produktgruppen. Sertifisøren kontrollerer alle opplysningene, og hvis alt er i orden, får produsenten lisens til å bruke Svanemerket i de årene det aktuelle kravdokumentet er gyldig.

Consci ønsker å bidra til grønnere produksjon av varer og tjenester. Utover det har vi ingen egeninteresse i om produsenten klarer å oppnå Svanemerket. Vi ligner mer på et tilsyn eller en sensor, som sjekker at krav og regler blir overholdt.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om sertifiseringsprosessen


 

LogoISO14001ISO 14001 – Når målet er å etablere et internt styringssystem

​Et ISO 14001-sertifikat viser at ditt miljøstyringssystem er blitt målt opp mot en standard for god miljøledelse og er i samsvar med den. Fordi sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart, vet kundene at de kan stole på at du aktivt reduserer bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om sertifiseringsprosessen

Speak Your Mind

*