Hva er samfunnsansvar?

Begrepet samfunnsansvar ble introdusert på starten av 1970′-tallet, men har blitt praktisert av virksomheter til alle tider. En væreier som bidro til å bygge en lokal kirke, eller velstående som donerte penger til svakerestilte eller realiserte samfunnsprosjekter viste alle samfunnsansvar.

De siste årene har dette bli kjent som CSR (Corporate Social Responsebility) og har nå også utviklet seg i flere retninger, kjent under forskjellige begreper og filosofier. Samfunnsansvar gjenspeiler samfunnets forventninger, og har derfor endret seg over årene.

Tidligere var samfunnsansvar ofte knyttet sammen med veldedighet og filantropi. Etter hvert kom arbeidsforhold og etikk inn under begrepet, som nå også omfatter menneskerettigheter, rettferdig fordeling av goder, miljø, forbrukervern, bekjempelse av svindel og korrupsjon.

Les gjerne mer om lønnsomhet og rapportering

Speak Your Mind

*