Hvilke standarder gjelder for rapportering av samfunnsansvar?

Det er flere generelle standarder som er retningsgivende for rapportering av samfunnsansvar, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg finnes det en rekke spesifikke bransjestandarder og sertifiseringer. Her kan du lese mer om de mest brukte standardene. Regnskapsloven I 2013 kom det endringer i norske regnskapsregler som har stor betydning for mange større norske virksomheter.  I hovedsak handler dette om at større norske foretak nå skal rapportere på samfunnsansvar, enten i årsberetningen eller tilsvarende offentlig tilgjengelig dokument. Les mer…. Global Report Initiative (GRI) Global Report Initiative (GRI)… Read More >

Hva er samfunnsansvar?

Begrepet samfunnsansvar ble introdusert på starten av 1970′-tallet, men har blitt praktisert av virksomheter til alle tider. En væreier som bidro til å bygge en lokal kirke, eller velstående som donerte penger til svakerestilte eller realiserte samfunnsprosjekter viste alle samfunnsansvar. De siste årene har dette bli kjent som CSR (Corporate Social Responsebility) og har nå også utviklet seg i flere retninger, kjent under forskjellige begreper og filosofier. Samfunnsansvar gjenspeiler samfunnets forventninger, og har derfor endret seg over årene. Tidligere var… Read More >

Hvilke miljøsertifiseringer brukes i Norge?

Norske miljøsertifiseringer Det er hovedsakelig tre miljøsertifiseringer som brukes i Norge. Her finner du litt mer informasjon om de tre ordningene. Vi kommer gjerne med en anbefaling basert på hva du trenger. MILJØFYRTÅRN – Når målet er å etablere bedriftens praktiske tiltak Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomheten oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og… Read More >